SİYASET KOÇLUĞU

Siyaset, bireyin sosyalleşmede deneyimleyeceği en üst seviye yönetim ve temsil sanatıdır. Bir siyasetçi; tek başına yüzlerce, binlerce bireyin sosyal yönetim temsilcisidir. Milletin vekili olma görevi, en üstün sosyal ve bireysel özelliklerin taşınmasını gerektirir. Uygulamada böyle olmadığını görmek ve yaşamak; sade bireylerde hayal kırıklığı ve siyasetten uzaklaşma yaratmaktadır.  Klasik siyasetçi modelleri artık çok fazla eleştiri almakta ve göz boyamacı olarak görülmektedir.

Bunun nedeni, artık bireylerin geçmişteki tecrübelerinden geri bildirim alarak; kendi kişisel gelişimi için çaba harcamayan, beden diline dikkat etmeyen, dilini etkili kullanmayan, stratejisi ve siyasi duruşu olmayan, stres ve öfke kontrolü olmayan, incelikten uzak, oturduğu koltuğu kaptırmamak için her yöntemi mubah sayan siyasetçileri kolaylıkla ayırt etmektedir. En sade vatandaş bile; beden dili, etkili iletişim, NLP gibi eğitimler için para ve zaman ayırıp kendini geliştirmeye çalışırken, elbette kendisini temsil etme yetkisi vereceği siyasetçisinden eğitimli ve donanımlı olmayı beklemekte haklıdır.

Gelişen sosyal toplum ve teknoloji gereği, siyasi kademenin her aşamasında bulunmak isteyen bireylerin kesinlikle alması gereken eğitimler çok yönlüdür. Siyasi mekanizmanın içinde bulunmak isteyen birey, temel olarak örgüt içi ve örgüt dışı olmak üzere iki farklı yönde eğitim almalıdır. Öncelikle parti içi siyasi bilgiler açısından donanımlı olmalı, ekip ve örgüt içinde olmanın gerektirdiği davranışları sergileyebilecek bilgiye sahip olmalıdır. Daha sonra toplum önünde hem kendini hem partisini temsil etme ve vekillik etme yetkisi gereği bilmesi gereken önemli konular vardır. Bu konular geniş kapsamlıdır ve kesinlikle özel eğitim gerektirir.

Bu eğitimlerin çok yönlülüğü tam donanımlı bir koç ile yoğun ve uzun süreli çalışmayı gerektirir. Siyaset Koçu, satranç tahtasında hamle yapan siyasetçinin ana bilgi kaynağıdır.

SİYASET KOÇLUĞUNDA EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI:

Davranış Bilimleri,

Doğru Nefes ve Nefes Teknikleri,

Vizyon ve Misyon Yaratma,

Etkili Konuşma ve Hitap Etme Sanatı,

Kürsü Kullanma Teknikleri,

Doğru duruş ve Fotojeni teknikleri,

Özgüven,

Liderlik,

İnsanları Tanıma Sanatı,

Empati ve Telepati Sanatı,

İkna Etme ve İknadan Korunma Teknikleri,

Etkili İletişim ve Beden Dili,

NLP Teknikleri,

Zaman Yönetimi,

Stres ve Öfke, Endişe, Kaygı, Korku, Heyecan Kontrolü,

Biz Olma ve Ekip Olma Bilinci Taşıma,

Duygu ve Düşünce Aktarma Kontrolü,

Temsil Sistemleri,

Duygusal Zekâ,

Müzakere Taktikleri,

Motivasyon Sağlama Teknikleri,

Trans ve Bağlaşım Kurma Sanatı,

Hipnotik Teknikler,

Stratejik Reklam Planlama

Teknolojik İletişim ve Sosyal medya Kullanımı,

Basınla İlişkiler,

 

Siyaset Koçluğu, bireysel ya da ekip olarak iki ayrı içerikte yapılabilir. Seans sayısı isteğe göre belirlenir. Temel eğitim için 6 görüşme zorunludur.