DİĞER EĞİTİMLER

Motivasyon Teknikleri:

Motivasyonu düşen çalışanlar, motivasyonu düşük bir kurum vb. Bu tarz ifadeleri günlük yaşamda çok sık duyarız ama nedense bunu düzeltme yoluna gitmeyiz. Kişi dişinden rahatsızsa bir diş hekimine gider, bacağı ağrıyorsa bir doktora görünür ama motivasyon düşünce bunu gidermek için ne kendisi ne de yöneticisi bir girişimde bulunur. Bu eğitim kişilerin motivasyonlarının düşmesinin önüne geçilmesi ya da bulundukları durumdan kolayca çıkabilmelerine yol açacak etmenleri içermektedir. Aynı zamanda motivasyonu bir çalışma ortamında neler düşürmektedir bunu da saptayarak buna karşı önlemler ve yöntemler geliştirilmesini de hedeflemeketedir.

Takımdaşlık ve Ekip Ruhu:

İş hayatında takım çalışması esastır. Takım halinde çalışmak, insanların birbirlerini dinlemelerini, bilgilerini paylaşmalarını, yapıcı geribildirim almak ve vermek suretiyle olumlu değişiklikler yapmalarını ve karşılıklı güven oluşturmalarını sağlar. Ancak takımların kendiliklerinden birlikte çalışarak optimal sonuçlar üretecek yetkinliklere kavuşması çok nadir rastlanan bir durumdur. Takım Çalışması eğitimi  bu yetkinlikleri kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yüz Yüze İletişim ve Etkin Dinleme:
Katılımcılar bu eğitimde bir dizi yazılı ve sözlü iletişim becerileri kazanacaklardır. Aynı zamanda, kendi iletişim tarzlarını içinde bulundukları duruma uyarlama imkanı bulacaklardır.

Telefonda İletişim ve Satış:
Müşterilerle ilişkilerimizi canlı tutmak, yeni ürünler tanıtmak ve yeni müşteriler kazanmak için sık sık telefon görüşmeleri yaparız. Bu nedenle telefon görüşmelerinin iş hayatında, özellikle satış ve pazarlama alanında rolü büyüktür. Bu eğitim sayesinde telefonla iletişim becerilerini kazanacaksınız. Daha etkin ve verimli telefon görüşmeleri yapacak, satış bölümünde çalışıyorsanız satışlarınızı artıracaksınız.

Stres, Heyecan ve Öfke Yönetimi:
Stres, gerekli dengeyi kurabildiğimizde hayatta kalmamıza yardım ederken, baş edemediğimizde hayatımızı ciddi oranda olumsuz etkiler. Bazı durumlar da sağlığımızı tehdit eden stresle yaşamayı bilmek zorundayız. Farkında olmasak da hepimiz stresi kontrol edebilme yeteneğine sahibiz. Eğitim programımız, bu  yeteneklerimizi keşfetmeyi ve stresle baş etme tekniklerini, uygulama ağırlıklı olarak kazandırmayı hedeflemektedir.    

Zaman Yönetimi:

Zaman yönetimi; üreticiliği ve verimliliği arttırmak amaçlı olarak, belirli aktiviteler üzerinde harcanan zamanı bilinçli bir şekilde kontrol etme yöntemidir. Zaman yönetimi, belirli görevleri, projeleri bitirirken kullanılan çeşitli beceriler, araçlar ve teknikler ile desteklenebilir.