EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ (MEB Onaylı)

Eğitmen olmak isteyenler için eşsiz bir fırsat!

Gelecekte sadece iki tane meslek kalacak: Öğretmenlik ve öğrencilik(M.S. 2150 kitabından…)

Eğer başka bir meslekle uğraşıyorsanız ve eğitmen olmak istiyorsanız, eğitmenlik mesleğine geçişe ilişkin yöntemler ve yol haritası da kapsamlı şekilde aktarılacaktır.

 

Tam 60 saatlik Türkiye’nin en kapsamlı eğiticinin eğitimi programında eğitmenlikle ilgili tüm konular aktarılacaktır.  Eğitmen olmak isteyenlerin dikkat etmeleri gerekenler, uymaları gereken kurallar detaylı bir şekilde ele alınacak ve katılımcılara aktarılacaktır. Eğitimi alan katılımcıların herhangi bir konuda eğitim verebilecek düzeye gelmeleri amaçlanmaktadır. Eğitimin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir eğitmen olacaksınız.

Eğiticinin Eğitimi’ne kimler katılmalı:

Devletimiz, bazı alanlarda eğitim veren kişilerin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir eğiticinin eğitimi almalarını kanuni olarak zorunlu tutmuştur. Bu meslek dalları;

Sürücü kurslarında İlkyardım derslerine girecek olan eğiticiler,
İHA Pilotlarına eğitim verecek eğiticiler,
Eğitim veren  İş Güvenlik Uzmanları,

Eğitim veren İşyeri Hekimleri.

Ayrıca;
-Çalıştığı kurumda hizmet içi eğitim verecek olan kişiler,
-Kendi alanında eğitmenlik yapacak kişiler,
-Pedagojik formasyonu olmayan eğiticiler.

Eğitmenlik alanında kariyer hedefleyen herkesi alması gereken bir eğitim.

 

Kullanılan materyaller:

Sınıf içi projeksiyon sunumlu eğitim

Video konferans sistemi ile evden eğitim

Eğiticinin eğitimi PDF ders notları ücretsiz verilecektir. (MEB müfredatına göre hazırlanmıştır.)

 

Eğitim Süresi: 15 saat(2 tam gün) sınıf ortamında yüz yüze,  45 saat web’de video konu anlatımlı olmak üzere toplam 60 saattir.

Eğitim Yeri: Sınıf eğitimleri Nippon Otel – Taksim’de yapılacaktır.

Eğitim Tarihi: 24 Mart 2019 – 28 Nisan 2019

Eğitim Ücreti: 2000TL yerine 990TL+KDV

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 1. ÖĞRENMENİN OLUŞUMU 1
  1. Nasıl Öğreniyoruz?
   1. Başlıca öğrenme kuramları
    • Davranışçı Öğrenme Kuramı
    • Bilişsel Öğrenme Kuramı
    • Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı
  2. Bilgiyi İşleme Modeli
   1. Öğrenme
   2. Hatırlama
   3. Unutma
  3. Grup Çalışması – Uygulama
   1. Beyin fortınası – Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  4. Öğretim İlkeleri
   1. Bireyselleştirme İlkesi
   2. Bilinenden Bilinmeyene Öğretim İlkesi
   3. Esneklik İlkesi
   4. Açıklık İlkesi
   5. Somuttan Soyuta Öğretim İlkesi
   6. Ekonomiklik İlkesi
   7. Yakından Uzağa Öğretim İlkesi
   8. Güncellik İlkesi
  5. Öğretim Stratejileri
   1. Sunuş
   2. İnceleme ve Araştırma
   3. Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi
  6. Üst Düzey Öğrenmeler
   1. Yaratıcı Öğrenme
   2. Eleştirel Öğrenme
  7. Öğrenme Hedefleri
  8. Grup Çalışması – Uygulama
   1. Beyin fırtınası – Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
 2. ÖĞRENMENİN OLUŞUMU 2
  1. Yetişkin Eğitiminin Özellikleri
   1. Androgoji
  2. Öğretimde Bireysel Farklılıklar
  3. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
  4. Öğrenmede Bireysel Farklılıklar
  5. Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri
   1. Anlatma Yöntemi
   2. Soru-Cevap Yöntemi
   3. Mikro Öğretim
   4. Tartışma Yöntemi
   5. Örnek Olay Yöntemi
   6. Gösterip Yaptırma Yöntemi
   7. Problem Çözme Yöntemi
   8. Bireysel Çalışma Yöntemi
   9. Proje Yöntemi
   10. Rol Oynatma Yöntemi
   11. Balık Kılçığı Tekniği ve Özellikleri
   12. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ve Özellileri
   13. Beyin Fırtınası Tekniği ve Özellikleri
   14. Buluş Yoluyla Öğrenme
  6. Grup Çalışması – Uygulama
   1. Beyin fırtınası – Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  7. Öğrenme Stilleri
   1. Görsel Öğrenme
   2. İşitsel Öğrenme
   3. Kinestetik / Tüm Bedenle Öğrenme
  8. Öğrenme Stratejileri
   1. Dikkat Stratejileri
   2. Tekrar Stratejileri
   3. Anlamlandırmayı Artıran Stratejiler
   4. Yürütücü Biliş Stratejileri
   5. Duyuşsal ve Güdüsel Stratejiler
  9. Öğrenme düzeyleri
  10. Öğrenme Yolları
   1. Aktif Dinleme
   2. Not Alma
   3. Görsel Materyalleri Kullanma
   4. Sorular Sorma
  11. Bilgiyi İşleme Süreci
   1. Beklenti
   2. Algılama
   3. Genelleştirme
   4. Hatırlama
   5. Anlamsal Şifreleme
   6. Aktif ya da Uzun Süreli Depolama
  12. Grup Çalışması – Uygulama
  13. Beyin fortınası – Soru Cevap
  14. Konuların Analizi
  15. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
 3. EĞİTİM PROGRAMI TASARLAMA
  1. Eğitim İhtiyaç Analizi
  2. Eğitim Programının Öğeleri
   1. Hedefler
   2. Eğitim Durumları
   3. Sınama Durumları
  3. Beklentiye Uygun Eğitim Hazırlamak
  4. Grup Çalışması – Uygulama
   1. Beyin fırtınası – Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  5. Program ve Tasarım
   1. İstek Faktörünün Belirlenmesi
   2. Sunum Türünün Belirlenmesi
   3. Hitap Edilen Kitlenin Tanınması
   4. Doğru Kaynakların Seçimi
  6. İçerik Seçimi
  7. Sürecin Katılımcılara Göre Planlanması
  8. Grup Çalışması – Uygulama
   1. Beyin fortınası – Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  9. Eğitim Ortamı
   1. Eğitim Ortamının Fiziksel Yapısı
   2. Eğitim Yerinin Seçimi ve Hazırlanması
  10. Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni Oluşturma
  11. Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması
   1. Giriş
   2. Gelişme
   3. Sonuç
  12. Eğitim İçin Gerekli Ekipmanların Hazırlanması
  13. Hazırlık Kontrolleri Listesinin Oluşturulması
  14. Eğitim Notlarının Hazırlanması
  15. Grup Çalışması – Uygulama
   1. Beyin fortınası – Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  16. Uygulama Zamanının Seçilmesi
  17. Yaşamla Bağlantıların Kurulması
  18. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
   1. Yapılandırmacılık
   2. Proje Temelli Öğrenme
   3. Problem Temelli Öğrenme
   4. Beyin Temelli Öğrenme
   5. Tam Öğrenme
   6. Yaşam Boyu Öğrenme
  19. Grup Çalışması – Uygulama
   1. Beyin fortınası – Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
 4. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA 1
  1. Etkili Sunumun Amacı ve Önemi
  2. Eğitimcinin Rolü
   1. Giyim ve Dış Görünüş
   2. Duruş
   3. Ses Tonu
   4. Beden Dili
  3. Grup Çalışması – Uygulama
   1. Beyin fortınası – Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  4. Katılımcı Psikolojisi ve Önemi
  5. Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim
   1. Katılımcılarla Güven İlişkisi Kurabilmek
   2. Aykırı Seslerin Bastırılması
   3. Katılımcılara Eşit Mesafe Kuralı
   4. Kişisel Alanı Korumak
  6. Topluluk Önünde Konuşma
  7. Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Artıran Yöntemler
  8. Eğitimle İlgili Yaratma – Buzkırıcılar
  9. Yeni Eğitim Anlayışı: Eğlenerek Öğrenmek
  10. Eğitimde Oyunların Öğrenmeye Etkisi
  11. Grup Çalışması – Uygulama
   1. Beyin fortınası – Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
 5. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA 2
  1. Etkili Sunum Aşamaları
   1. Dikkat Çekme
   2. Güdüleme – İstekli Kılma
   3. Hedeften Haberdar Etme
   4. Hazırbulmuşluk
   5. Sunu Yapma
   6. İpucu, Katılım, Pekiştireç, Dönüt-Düzeltme
   7. Aktarma / Dönüştürme – Uygulama
   8. Değerlendirme
   9. Ödev – Proje
  2. Grup Çalışması – Uygulama
   1. Beyin fortınası – Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  3. Sunum Öncesi Yapılması Gerekenler
   1. Sunum Kaygısını Giderme Yöntemleri
   2. Sunum Akışının Planlanması
    • Amaçların Belirlenmesi ve Anlaşılır Olması
    • Katılımcıların Analizi
    • Taslak Planın Hazırlanması
    • Kaynak Malzemenin Seçilmesi
    • Notların Oluşturulması
  4. Grup Çalışması – Uygulama
   1. Beyin fırtınası – Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  5. Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler
   1. Etkili Açılış
   2. Grubu Canlı Tutma
   3. Zaman Yönetimi
   4. Etkili Kapanış
  6. Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler
  7. Katılımcı Tepkilerini İzleme
  8. Grup Çalışması – Uygulama
   1. Beyin fortınası – Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
 6. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
  1. Sunumlarda Yapılması / Yapılmaması Gerekenler
  2. Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel – İşitsel Araçlat / Teknoloji ile Desteklenmesi (PowerPoint)
  3. PowerPoint Slaytlarının Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi
  4. Slaytların Yazılımı
  5. Slaytlarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları
  6. Grup Çalışması – Uygulama
   1. Beyin fortınası – Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
 7. GERİBİLDİRİM
  1. Eğitimde Geri Bildirimin Önemi
   1. Soru Sorma Nedenleri
  2. Soru Sorma Teknikleri
   1. Açık Uçlu Sorular
   2. Kapalı Uçlu Sorular
  3. Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar
   1. İçerik Açısından
   2. Biçim Açısından
   3. Düzen Açısından
   4. İfade ve Anlatım Açısından
  4. Soru Düzeeyleri
   1. Bilgiyi Ölçen Sorular
   2. Anlamayı Ölçen Sorular
   3. Uygulamayı Ölçen Sorular
   4. Analizi Ölçen Sorular
   5. Sentezi Ölçen Sorular
   6. Değerlendirmeyi Ölçen Sorular
  5. İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri
  6. Yanıtların Alınması
  7. Katılımcı Soruları
  8. Grup Çalışması – Uygulama
   1. Beyin fortınası – Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
 8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  1. Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar
   1. Ölçme, Ölçek, Birim, Başlangıç Noktası
   2. Başlıca Öğrenme Türleri ve Ölçme İşlemleri
  2. Değerlendirme
   1. Eğitimde Değerlendirmenin Amaçları
  3. Eğitim – Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri
  4. Grup Çalışması – Uygulama
   1. Beyin fırtınası – Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  5. İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler
   1. Geçerlilik
   2. Güvenilirlik
   3. Kullanışlılık
  6. Grup Çalışması – Uygulama
   1. Beyin fırtınası – Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  7. Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
   1. Yazılı Yoklamalar
   2. Kısa Cevap Gerektiren Testler
   3. Doğru – Yanlış Testler
   4. Çoktan Seçmeli Testler
   5. Sözlü Sınavlar
   6. Performansın Ölçülmesi
   7. Diğer Gözlem Araçları
   8. Duyuşsal Davranışların Ölçülmesi
  8. Değerlendirme ve Not Verme
  9. Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler
  10. Grup Çalışması – Uygulama
   1. Beyin fırtınası – Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması

 

Kayıt ve bilgi almak için 0543 432 11 79 numaralı telefonu arayabilir ya da aşağıdaki iletişim formunu doldurabilirsiniz. Eğitim danışmanımız en kısa sürede sizi arayacaktır.